Welkom op de homepage van de bijenteeltvereniging Beemster en omstreken.
Wij zijn een onder afdeling van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging.
Op onze site wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten.
Er zijn verschillende links naar interessante organisaties.Banner02

De laatste artikelen vind u hier:

Erekorfje voor Gerrit Prins
Beemster Bijenmarkt 4 mei 2019
Ambassadeur biodiversiteit
Jaarvergadering 2019
Nieuwsbrief 2019
Praktijkcursus 2019
Bijenkasten timmeren
Studiedag Boskoop
Groepsavond Noord Holland
NBV studiedag te Boskoop
Nieuwe imkers geslaagd
Imkercursus: “Zorg voor de bij”
Bijensoos 2018
Jaarvergadering 2018
Kunstraatpers zelf maken
Gebruiksaanwijzing wassmelterBanner02

Pasted Graphic 7
Pasted Graphic 8
Pasted Graphic 9
Pasted Graphic 10
Pasted Graphic 11
Pasted Graphic 12


Banner02

Erekorfje voor Gerrit Prins op de Beemster Bijenmarkt.

Zaterdag 4 mei werd de Beemster Bijenmarkt voor de 70ste keer gehouden. Het was weer een nuttige, leerzame en een gezellige markt. Dit jaar was er een grote diversiteit aan kramen, een flink aantal bekende kramen maar ook een aantal leuke nieuwe kramen. Binnen kon men terecht voor bijengezondheid, kunstraat persen, korfvlechten, interessante lezingen en natuurlijk de honingkeuring en honingproeverij. Dit jaar kon je je honing laten keuren op kwaliteit zoals HMF, geleidbaarheid, vochtgehalte en optische rotatie. Het doel van deze honingkeuring is om te voor zorgen dat we met z’n allen een goed product produceren. Dus leden, laat volgend jaar je honing keuren, je wordt er altijd wat wijzer van!
Bert Berghoef, de voorzitter van de NBV, was ook aanwezig en hield een korte toespraak. Eerst in het algemeen maar uiteindelijk ging zijn toespraak over onze Gerrit. Gerrit kreeg de onderscheiding ‘erekorfje’, wegens uitzonderlijke verdiensten. Gerrit was totaal verrast en had het echt niet verwacht, dat maakt zo’n korfje nog bijzonderder.

gerrit (2)

Ondanks de slechte voorspelling van het weer, wat uiteindelijk mee viel, was de opkomst groot. Kortom, een geslaagde dag!
Marianne Eekhof


Banner02


Beemsterbijenmarkt zaterdag 4 mei 2019


De Beemster Bijenmarkt nadert met rasse schreden: na het voorjaarswerk in de kasten is het voor je het weet zaterdag 4 mei 2019! In Westbeemster vindt dan de 70ste bijenmarkt in Noord-Holland boven het IJ plaats, en niet alleen daarom is deze keer extra feestelijk! We gaan eerder beginnen, open voor publiek om 9:00 uur. Heb je je nog niet aangemeld en wil je handelen, neem dan contact op met de marktorganisatie! Diverse afdelingen hebben weer gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een kraam in te richten met informatieve zaken. Ook zijn er weer handelaren aanwezig met mooie aanbiedingen speciaal voor onze markt. Kijk op de bijlage hoe je spullen van
https://www.imkerwinkel.nl kunt bestellen. Via http://bijenkasten.nl/index.php?action=extra&extra=A_contactgegevens&lang=nl#.XK21B62iF-1 kun je de andere vakhandel benaderen.

U bent allen van harte uitgenodigd om te bezoeken of te participeren. Kopen/verkopen, leren/onderwijzen, een interessante lezing volgen (Bio-logisch imkeren en Bio-divers tuinieren) of zelf onderzoek doen, een bijenvolkje of drachtplanten op de kop tikken of van de hand doen, je honing laten keuren: er is ook dit jaar weer van alles te doen op onze imkersmarkt. De wasstraat is er, er zal een microscopentafel zijn en de meetkist voor onderzoek aan honing wordt opengemaakt. De keurmeesters van het Bijkersgilde laten het publiek de ingemaakte zon proeven en kunnen alles vertellen over bijenproducten honing, was, propolis, stuifmeel, etc. Voor meer informatie, kijk op: 
https://noord-holland.bijenhouders.nl/actueel/show/2240 . 

Oproep: parkeren
Voor bezoekers is ruimschoots plaats op het Zandveld, achter de markt. Bekenden weten inmiddels de weg, voor 'onbekenden' zetten we bordjes neer en wijzen we de parkeerplaats. Dit om overlast voor omwonenden te voorkomen. Voor dit werk zijn nog extra parkeerbegeleiders WELKOM: met meer vrijwilligers hoef je korter te staan. Voordelen zijn: je spreekt nog eens een colllega-imkers uit het hele land, je kunt geduld, vriendelijkheid en leidinggevende vaardigheden oefenen, het hesje wordt je aangereikt, net als een bakkie koffie en een broodje. Laat deze kans niet voorbij gaan en meld je bij mij of bij iemand anders van de marktorganisatie! 

Graag tot 4 mei (wij zijn er vanaf 7 uur)! 

namens hele marktteam: Gerrit Prins, Marianne Eekhof, Ria Buren
Vriendelijke groet van Annemieke Timmerman 
06 10981271
voor informatie over NBV groep NH


Banner02


Ambassadeur biodiversiteit


Zaterdag 13 april zijn Arnoud Sap en Marianne Eekhof van onze vereniging geslaagd als ‘ambassadeur biodiversiteit’.
Samen met 2 leden van afdeling Zaanstreek, Martin Kruidenberg en Irma Paarlberg, volgde zij de 8 daagse cursus in Wageningen.
De ambassadeurs gaan als vrijwilligers aan het werk om NBV-leden, burgers, gemeenten en bedrijven gevraagd en ongevraagd te adviseren bij projecten ter verbetering van de leefomgeving voor (solitaire) bijen.

IMG_20190413_141447


Banner02


Agenda en uitnodiging van de 92ste jaar vergadering.


Beste Leden

Hierbij de uitnodiging voor de jaarvergadering, gehouden op
vrijdag 5 april 2019.
Locatie:
Clubgebouw van de ijsvereniging
Nic. Cromhoutlaan 5
1462 JL Midden Beemster

Zaal open om 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur.
Als bijlage bijgevoegd : de agenda voor jaarvergadering 2019 en de notulen van de jaarvergadering 2018.

Na afloop van de vergadering wordt er een korte presentatie gegeven door Marianne en Arnoud over de cursus “Ambassadeur Biodivesiteit”.

Graag tot ziens op 5 april,

Uw voorzitter,
Raymond Visser.

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Notulen jaarvergadering 13 april 2018

3. Mededelingen en ingekomen stukken

3.1. Vereniging heeft een donatie van € 100,00 aan Arista Bee Reseach gedaan.
3.2. Ambassadeurs biodiversiteit, Arnoud Sap en Marianne Eekhof volgen deze cursus.

4. NBV
4.1. “NBV het land in” op 19 september voor Noord Holland
4.2. veel informatie te vinden op de site van de NBV onder de link Mijn NBV

5. Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden:
Voorzitter/secretaris: Raymond Visser, aftredend en herkiesbaar
Penningmeester/ secretaris: Marianne Eekhof
Bestuurslid: Lydia Klok

Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.
Het is geen zware belastende taak, we komen 2x per jaar bij elkaar.
Aanmelden kan bij een van onze bestuursleden.

6. Financiën
6.1. Financieel verslag en toelichting van onze Penningmeester Marianne.
6.2. Verslag van de kascontrolecommissie
6.3. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

7. Leden
7.1. op 23 augustus 2018 is onze erelid Ab Groot overleden.
7.2. onze vereniging bestaat uit 55 leden.
7.3. jubilarisen, we hebben 1 jubilaris in ons midden.

8. Activiteiten
8.1. kort verslag van 2018
8.2. activiteiten van 2019

• Basiscursus bijenhouden is in januari gestart met dit jaar 4 cursisten.
• Suikerwater bestellen via de vereniging, mail hierover volgt.
• Zondag 28 april: Opendag Twiske
Jelle en Maartje gaan daar staan voor onze vereniging
• Zaterdag 4 mei: de 70ste Beemster Bijenmarkt in de West Beemster.
Voor deze dag zoeken we nog parkeerbegeleiders.
U kan zich opgeven bij Marianne voor de tijden:
8.30 tot 10.30 uur of van 10.30 tot 12.30 uur.
• Donderdag 30 maart Hemelvaartsdag: Opendag Beemster
Onze vereniging presenteert zich op het erf van Marianne.
Afgelopen jaren was zo druk, dat we handen te kort kwamen, dus…..
• Vrijdag 28 juni: de Bijensoos in de tuin van Marianne, uitnodiging volgt.
• 13 en 14 juli: Landelijke Open Imkerijdagen.
Zaterdag 13 juli staat Marianne op de Kinderboerderij te Purmerend
Zondag 14 juli heeft Lydia Klok haar imkerij opengesteld.
• Medio oktober (datum en verdere info volgt)
Niet alleen voor onze nieuwe leden, maar ook voor alle leden
een “workshop” wasverwerking bij Marianne thuis.
Het smelten van oude raat, het zuiveren van was en het persen van je eigen kunstraat.


9. Rondvraag

10. Sluiting


Tot ziens op vrijdag 5 april,
Marianne Eekhof
0637193110
Marianne-eekhof@hotmail.nl


Banner02


Beste leden van onze bijenteeltvereniging,


Hierbij de nieuwsbrief met de activiteiten voor het komende seizoen:

Vrijdag 5 april: jaarvergadering in het ijsclubgebouw in Midden Beemster
aanvang 20.00 uur met aansluitend een documentaire over het Arista Bee research.
Uitnodiging en agenda volgt nog.

Zondag 28 april, Opendag in het Twiske.
Ook dit jaar is onze vereniging, onder leiding van Jelle, weer aanwezig op de opendag in het Twiske om jong en oud informatie te verstrekken over het leven van de honingbij.
Hulp op deze dag is altijd welkom.

Zaterdag 4 mei de 70ste Beemster Bijenmarkt, gehouden in en rond café de Kerckhaen.
te West Beemster. Aanvang 9 uur. Georganiseerd door Groep Noord Holland.
Voor deze dag zoeken we nog verkeersbegeleiders voor het parkeren op het “zandveld”.
U kan zich opgeven voor de tijden 8.30 tot 10.30 uur of van 10.30 tot 12.30 uur.

Donderdag 30 mei Hemelvaartsdag: Opendag Beemster.
Onze vereniging is ook dit jaar weer van de partij in de tuin van Marianne Eekhof.
Afgelopen jaren was het onwijs druk, zo druk dat we handen tekort kwamen.
Lydia staat haar kraam met honing en andere bijenproducten.
Kinderen kunnen waskaarsjes maken en we willen het “verhaal” van de honingbij vertellen.
Afgelopen jaar heeft onze jongste cursist en lid Sven (12 jaar) raampjes getimmerd en ingesmolten. Al met al een groot succes, maar voor deze hebben we hulp nodig……
Deze dag is van 10 tot 16 uur maar u kan zich (samen met u partner) ook voor een paar uurtjes opgeven om daarna verder de Opendag in de Beemster te bezoeken…..

Vrijdag 28 juni: de Bijensoos in de tuin van Marianne Eekhof.
Onder het genot van een bakkie koffie, drankje en een hapje gezellig praten over bijen en alles wat daarbij komt kijken.
Aanvang 20.00 uur, uitnodiging volgt.

Zaterdag 13 en zondag 14 juli: Landelijke Open Imkerij dagen.
Zaterdag 13 juli staat Marianne op de kinderboerderij te Purmerend.
Zondag 14 juli heeft Lydia Klok haar imkerij open gesteld.
Ook hier kunnen we wel wat hulp gebruiken….

Als u wil helpen op een van deze dagen, laat het me weten:
marianne-eekhof@hotmail.nl of 0637193110

Vriendelijke groeten,
Marianne Eekhof
penningmeester/secretaris


Banner02


5 april begint de praktijkcursus
“zorg voor de bij”

De cursus is bedoeld voor beginnende imkers.
Albert Muller en Arnoud Sap zullen de cursisten inwijden in de kennis
van het Biologisch-Dynamisch imkeren met de Einraumbeute.

De cursus vindt plaats op het terrein van;
Breidablick
Bamestraweg 2
1462VN Middenbeemster,
Voor de les verzamelen bij de zaal (Ostara).
Er zijn twee groepen, De eerste groep heeft les van 13.30u tot
15.30u, de tweede groep heeft les van 15.30u tot 17.30u.

Klik HIER voor een leuk youtube filmpje over de les!

Wij zorgen voor een kapruin en kastbeitels etc.
Cursusdata;

vrijdag 5 april
vrijdag 26 april
vrijdag 24 mei
vrijdag 21 juni
vrijdag 5 juli
vrijdag 06 september

De kosten zijn €145.- te voldoen op bankrekening
NL56 TRIO 2024 4306 43 t.n.v. A.Sap Middenbeemster

Met Vriendelijke groeten,
Albert Muller en Arnoud Sap
T: 06-15024376

Bijen worden al eeuwenlang door de mensen gehouden. Tot ongeveer 1900 verzorgde de imker zijn bijen en bestond de oogst uit “het overschot” aan honing. Sinds 1900 zien we toepassing van een steeds meer op hoge honingopbrengst gerichte technieken. De bij moest maakbaar worden. Dit heed geresulteerd in een situatie waarin de bijenhouder grotendeels bepaalt wat er zich in het leven van de bijen afspeelt. Daarbij worden de bijen minder weerbaar tegen alle mogelijke ziekten en plagen. Wat o.a. heeft geleid tot de huidige crisis in de imkerij “de bijensterfte”. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die graag bijen willen houden vanuit een visie waarbij de bij centraal staat.
Kijkend naar een bijenvolk “de Imme” zien we dat het volk een bepaalde jaarcyclus doorloopt waarbij we als imker vooral ondersteunend en begeleidend werken. Honing wordt weer een “geschenk’’ dat niet altijd standaard beschikbaar komt voor de imker. Het welzijn van de bij staat voorop. Dit houdt in dat het bijenvolk onze volle aandacht krijgt, maar ook de dracht en de bloemen waarvan het volkje direct afhankelijk is. Op die manier bijenhouden is een bezigheid die veel voldoening brengt.

dynamisch 02 dynamisch 03 dynamisch

Het plezier dat bijen brengen, door hun ontwikkeling te volgen en door je te verdiepen in hun intrigerende wereld geed verrassende inzichten die je persoonlijke verhouding tot je leefomgeving veranderd.

OVER DE DOCENTEN: (samen meer dan 50 jaar ervaring) Albert Muller is bioloog. Tijdens zijn studie aan de RUU (Utrecht) kwam hij met bijen in aanraking en in 1975 had hij zijn eerste bijenvolk. Vanaf 1979 is Albert leraar bijenteelt en niet veel later kwam hij in aanraking met de BD-bijenteelt. Al meer dan 25 jaar maakt hij deel uit van de landelijke werkgroep BD-Imkers
www.bdimkers.nl deze beweging groeide in die periode van een tiental tot 500 imkers. Sinds jaar en dag werkt Albert ook mee aan de Fischermühle een bijenins8tuut werkend vanuit de antroposofie in Rosenfeld Duitsland. Daarnaast is hij betrokken bij diverse schoolprojecten in Nederland, Duitsland, en Uganda.

Arnoud Sap heed zich in de Bd-landbouw gespecialiseerd op de Warmonderhof. Hij werkt op Breidablick als werkplaatsleider vanaf 1996, in 2007 is hij begonnen met imkeren. Eerst onder de hoede van Gert vd Gant, de vader van een client. Al snel organiseerde Arnoud de imkercursus “Zorg voor de Bij”
http://zorgvoordebij.weebly.com/ op Breidablick. Hij heed de opleiding tot leraar bijenteelt NBV behaald (2013) en is meester-imker (2014) (Biologisch-dynamisch imkerleraar) geworden.
Arnoud geed les in natuurlijk imkeren en houdt presentaties en lezingen. De Bd bijenkasten of “Einraumbeute” worden op Scorlewald gemaakt door de muziekinstrumentenbouw-werkplaats en ook door Arnoud verkocht.


Banner02

Bijenkasten timmeren bij Frans Konijn, School voor Meubelmakers.

In de eerste week van januari organiseerde Frans Konijn van School voor Meubelmakers workshops. Je kon o.a. Insectenhotel, klapkrukje maar ook een bijenkast timmeren.
Met 4 leden van onze vereniging hebben we ieder een bijenkast gemaakt.
Alle onderdelen waren al op maat gezaagd, zodat we in één dag tijd een bodem, 2 broedkamers, 1 honingkamer en een dak in elkaar hebben gezet.
Het was een leuke, leerzame en nuttige dag met als resultaat een pracht van een bijenkast.
2 januari-1


Banner02

Studiedag Boskoop
Zaterdag 24 november zijn we met (maar) 4 imkers van onze vereniging afgereisd naar Boskoop. Het beloofde een interessante dag te worden met diverse lezingen, workshops en een uitgebreide honingkeuring.
Jelle en ik hadden honing ingeleverd voor de keuring. De eerste lezing werd gegeven door Pieter van Breugel: Wilde bijen in relatie tot honingbijen. Wat kan die man vertellen en wat weet hij veel over de 358 soorten wilde bijen!! Na een korte pauze vertelde Wim van den Oord over de bijenstandplaats. Waar gaat de voorkeur van de bijen naar uit en hoe kunnen we ze tegemoet komen. Ik heb al diverse lessen van Wim van den Oord gehad en elke keer weer zijn ze leerzaam.
studie01
Na een goed verzorgde lunch was het tijd voor de workshops. Er waren 5 verschillende workshops waar je 2 kon uitkiezen. Met z’n vieren volgde we eerst de workshop “kunststof kasten”. Steven Kluft vertelde uit zijn eigen ervaringen over de segenberger en nicotkast. Ook kwamen de diverse maten aan de orde, Dadant, DuHoKa en spaarkast. Alle voor en tegens werden besproken. Ook vergeleek hij de prijs en het gewicht ten opzichte van de houten spaarkast.
De tweede lezing werd gegeven door Jos Römgens. Hij vertelde uitgebreid over de Rensonmethode. Komende bijenseizoen ga ik zeker deze methode op een volk toepassen, gewoon om mijn kennis en ervaring te vergroten en kijken of deze manier van imkeren bij mijn past.
Einde van de dag verzamelde we weer in de aula waar de honingkeuring werd toegelicht.
studie02
Vandaag werd er niet alleen gekeken naar het etiket, pot en vochtgehalte, maar je kon je honing ook laten testen op HMF-gehalte, geleidbaarheid en specifieke optische rotatie. Bart Keijser legde aan de hand van een korte duidelijke presentatie uit wat deze metingen inhouden.
Zowel de honing van Jelle als die van mijn werden beloond met een score ‘Uitstekend’. Alle aanwezige kregen een tuinplant cadeau: Diervilla rivularis Honeybee, een walhalla voor bijen en vlinders.
studie03
Het was een gezellige maar vooral leerzame dag! Hans, bedankt voor het rijden.
Groet,
Marianne Eekhof

Banner02


Beste NBV-imkers en anderen,
U bent allen van harte uitgenodigd op de traditionele Noord-Hollandse groepsavond van de NBV. Deze keer op vrijdag 2 november 2018, De Kerckhaen, Jisperweg 57 te Westbeemster. Kijk voor meer informatie op: 
https://noord-holland.bijenhouders.nl/actueel/show/2239
 
BartJan Fernhout komt vertellen over Arista Bees Research, over bijen die varroa sensitieve hygiene (VSH) gedrag vertonen. Zeer actueel, elke imker heeft wel kennis genomen van de Brandpunt uitzending in mei dit jaar over SUPERBIJEN. Heb je die gemist, kijk dan nog eens op: 
https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/oplossing-bijensterfte/ . 

Iedereen is welkom! Graag tot vrijdag 2 november. 


Pasted Graphic 1


Banner02


NBV studiedag op zaterdag 24 november in Boskoop.

De NBV organiseert op zaterdag 24 november een studiedag in Boskoop. Voor de inhoud van deze leerzame dag verwijs ik je naar de website van de NBV of naar het blad ‘Bijenhouden’ nr. 5 blz 34-35.

Voor diegene die erheen willen dienen zich zelf op te geven.
Maar het is natuurlijk een stuk gezelliger als we met meerdere leden van de vereniging gaan.
Wel wil ik bemiddelen in het samen rijden.

Dus als je er heen wil, geef je
zelf via de site op maar stuur ook een mailtje naar mij, zodat we niet achter elkaar aanrijden maar gezellig samen rijden.
Ik ga in ieder geval!

Groet Marianne Eekhof
Marianne-eekhof@hotmail.nl
0637193110

Opgeven klik hier


Banner02

Nieuwe imkers geslaagd.

Op 11 september 2018 heeft de groep (8 personen) van Marianne examen gedaan en iedereen is met vlag en wimpel geslaagd.

Onze Marianne blijkt een super bijen docent. De nieuwe imkers en leden van onze vereniging hebben zeer veel geleerd van Marianne.

Theorielessen, gegeven op de kinderboerderij in de Pumer was een gezellige en leerzame opmars voor de praktijk in De Beemster, die nog veel interessanter werd.

Deze nieuwelingen hebben ondertussen samen een stuk of 8 volken door heel Noord-Holland staan.

IMG_2150

Op de foto: Marianne, Sven, Carla, Jodi, Ids, Tanja, Richard, Ab en Ab en niet op de foto Josien RuijterBanner02

Imkercursus: “Zorg voor de bij”

Theorielessen bijenhouden

Zorg voor de bij

Arnoud Sap en Albert Muller

Beste bijenvriend,

Ook dit jaar kun je deelnemen aan de theorielessen
Zorg voor de bij in Middenbeemster.

In deze cursus komen alle basis-aspecten van het imkeren en het biologisch-dynamische imkeren in de einraumbeute of natuurbouwkast aan de orde,
De cursus is geschikt voor beginnende imkers maar ook voor bijenhouders die de BD-methode willen leren kennen.
De cursus wordt altijd op vrijdagmiddag en vrijdagavond gehouden :
les 1 middag-les van 16.00u tot 18.00u
les 2 avond-les van 19.00u tot 21.00u

Je kunt kiezen voor de middag- óf de avond-les.

Dit zijn de cursusdagen :
28-09-2018
12-10-2018
02-11-2018
23-11-2018
11-01-2019
25-01-2019

Inschrijven kan door €145,00 over te maken op IBAN NL56 TRIO 2024 4306 43
t.n.v. A.Sap Middenbeemster vermeld ook je naam,woonplaats & les 1 of les 2

zorgvoordebij@gmail.com
Arnoud Sap 06-15024376Klik
HIER voor een leuk youtube filmpje over de les!

Bijen worden al eeuwenlang door de mensen gehouden. Tot ongeveer 1900 verzorgde de imker zijn bijen en bestond de oogst uit “het overschot” aan honing. Sinds 1900 zien we toepassing van een steeds meer op hoge honingopbrengst gerichte technieken. De bij moest maakbaar worden. Dit heed geresulteerd in een situatie waarin de bijenhouder grotendeels bepaalt wat er zich in het leven van de bijen afspeelt. Daarbij worden de bijen minder weerbaar tegen alle mogelijke ziekten en plagen. Wat o.a. heeft geleid tot de huidige crisis in de imkerij “de bijensterfte”. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die graag bijen willen houden vanuit een visie waarbij de bij centraal staat.
Kijkend naar een bijenvolk “de Imme” zien we dat het volk een bepaalde jaarcyclus doorloopt waarbij we als imker vooral ondersteunend en begeleidend werken. Honing wordt weer een “geschenk’’ dat niet altijd standaard beschikbaar komt voor de imker. Het welzijn van de bij staat voorop. Dit houdt in dat het bijenvolk onze volle aandacht krijgt, maar ook de dracht en de bloemen waarvan het volkje direct afhankelijk is. Op die manier bijenhouden is een bezigheid die veel voldoening brengt.

dynamisch 02 dynamisch 03 dynamisch

Het plezier dat bijen brengen, door hun ontwikkeling te volgen en door je te verdiepen in hun intrigerende wereld geed verrassende inzichten die je persoonlijke verhouding tot je leefomgeving veranderd.

OVER DE DOCENTEN: (samen meer dan 50 jaar ervaring) Albert Muller is bioloog. Tijdens zijn studie aan de RUU (Utrecht) kwam hij met bijen in aanraking en in 1975 had hij zijn eerste bijenvolk. Vanaf 1979 is Albert leraar bijenteelt en niet veel later kwam hij in aanraking met de BD-bijenteelt. Al meer dan 25 jaar maakt hij deel uit van de landelijke werkgroep BD-Imkers
www.bdimkers.nl deze beweging groeide in die periode van een tiental tot 500 imkers. Sinds jaar en dag werkt Albert ook mee aan de Fischermühle een bijenins8tuut werkend vanuit de antroposofie in Rosenfeld Duitsland. Daarnaast is hij betrokken bij diverse schoolprojecten in Nederland, Duitsland, en Uganda.

Arnoud Sap heed zich in de Bd-landbouw gespecialiseerd op de Warmonderhof. Hij werkt op Breidablick als werkplaatsleider vanaf 1996, in 2007 is hij begonnen met imkeren. Eerst onder de hoede van Gert vd Gant, de vader van een client. Al snel organiseerde Arnoud de imkercursus “Zorg voor de Bij”
http://zorgvoordebij.weebly.com/ op Breidablick. Hij heed de opleiding tot leraar bijenteelt NBV behaald (2013) en is meester-imker (2014) (Biologisch-dynamisch imkerleraar) geworden.
Arnoud geed les in natuurlijk imkeren en houdt presentaties en lezingen. De Bd bijenkasten of “Einraumbeute” worden op Scorlewald gemaakt door de muziekinstrumentenbouw-werkplaats en ook door Arnoud verkocht.Banner02

Bijensoos, vrijdag 29 juni 2018

Vrijdag 29 juni werd de eerste bijensoos gehouden in de tuin van Marianne.
Het weer was geweldig, een zwoele zomeravond.
Een kleine 20 leden en aanhang konden genieten van een kopje koffie met honingcake, waarna het BIJ-praten kon beginnen. Ook de nieuw leden die dit jaar de cursus volgen waren aanwezig en zij konden met vragen terecht bij de meer ervaren imkers. Want wat zijn nou de voordelen van een segerberger? En heb je bij een segerberger zo’n grote voerbak nodig?

77D53D9D94E0436398DE73BBF7A77533

Ik denk dat onze nieuwe leden onder het genot van een drankje en een hapje weer een stukje wijzer zijn geworden en nog meer het bijen-virus te pakken hebben.
Kortom, het was een geslaagde avond, die zeker voor herhaling vatbaar is.

Banner02


Agenda en uitnodiging van de 91ste jaar vergadering.

Beste Leden,

Hierbij de uitnodiging en de agenda voor onze 91ste jaarvergadering.
Gehouden op
vrijdag 13 april 2018 in het clubgebouw van de ijsbaan,
Nicolaas Cromhoutlaan 5, 1462 JL Midden Beemster

Zaal open om 19.30, aanvang vergadering 20.00 uur.

Tevens wordt tijdens deze avond de stoomwassmelter van onze vereniging gedemonstreerd.
Deze wassmelter kunt u gratis lenen van de vereniging.
Wilt u gebruik maken van de wassmelter, neem dan contact op met Jan Kuijk (0299 -422997)

De agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Notulen jaarvergadering 7 april 2017

3. Mededelingen en ingekomen stukken

3.1. Per 24 februari heeft de NBV een nieuwe voorzitter Hr. Bert Berghoef
3.2. De NBV heeft ‘Het Bijenhuis’ verkocht.
Hierdoor hebben we de donatie van € 500,00 terug gevorderd.
3.3. Plek voor bijenkasten beschikbaar in Den Ilp en Noord Beemster.

4. NBV, Ledenraad.
Rob Overpelt vertegenwoordigt Afdeling Zaanstad, Beverwijk en Beemster in de Ledenraad.
Rob is aanwezig op onze jaarvergadering om kennis te maken met de leden van onze vereniging en uitleg te geven over de Ledenraad.

5. Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden
Voorzitter/ secretaris Raymond Visser
Penningmeester/ secretaris Marianne Eekhof
Bestuurslid Lydia Klok
Nieuwe bestuursleden zijn welkom, opgeven kan bij bovenstaande personen.

6. Financiën
6.1. Financieel verslag en toelichting van onze penningmeester Marianne.
6.2. Verslag van de kascontrolecommissie
6.3. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

7. Activiteiten
7.1. kort verslag van 2017
7.2. activiteiten van 2018
• Zondag 22 april: opendag Twiske, Jelle en Maartje staan daar in de stal.
• Zaterdag 5 mei: Beemster Bijenmarkt.
* we zijn nog opzoek naar verkeersbegeleiders
* De keurmeesters willen die dag graag uw honing of andere bijenprodukten keuren.
• Donderdag 10 mei: Opendag Beemster.
Lydia en Marianne hebben een kraam op het erf van Marianne.
(Nekkerweg 37, Z.O.Beemster)
• Open Imkerij dagen 14 en 15 juli.
Marianne heeft opendag op zaterdag 14 juli op de Kinderboerderij De Ridder
Lydia heeft opendag op zondag 15 juli bij haar thuis (Noorderweg 100, Wijde Wormer)

7.3. Nieuwe ideeën voor 2018
• Een imkersoos op vrijdag 29 juni in de tuin van Marianne, aanvang 20.00 uur.
Onder het genot van een kopje koffie /thee en een drankje en hapje praten over bijen met leden van onze vereniging. Neem gerust uw partner mee!
• Samen naar lezingen van de NBV, is hier behoefte aan?

8. Wat is er nog meer gebeurt binnen de vereniging.
8.1. Marianne is in oktober van 2017 geslaagd voor de cursus bijenteeltleraar.
Zij is inmiddels gestart met een cursus.
Nu kunnen geïnteresseerde cursisten in de Beemster terecht voor zowel de cursus
BD-imker (Arnoud Sap) als voor de basiscursus (Marianne Eekhof) terecht.
8.2. Aanschaf leskist
8.3. Nieuwe folders voor de vereniging en vernieuwde website.

9. Jubilarissen
Wij hebben 1 jubilaris in ons midden.

10. Rondvraag

11. Sluiting

Voor de vergadering hebben wij de wassmelter in werking gezet.
Na de vergadering wordt er verder uitleg gegeven over de wassmelter van de vereniging waar onze leden gratis gebruik van kunnen maken.

En na afloop gezellig ‘bij-praten’ onder het genot van een drankje en een hapje.

Met vriendelijke groet,
Marianne Eekhof

Banner02

Imkercursus: “Zorg voor de bij”

7 Prakijklessen vanaf vrijdag 23 maart in Middenbeemster

Leraren: Albert Muller en Arnoud Sap
De Imkercursus “Zorg voor de bij” is bedoeld voor mensen die overwegen bijen te gaan houden of geïnteresseerd zijn in bijen (voorkennis is niet nodig). Na de cursus ben je in staat om zelf een volkje te begeleiden. Alle aspecten en handelingen van het bijenhouden komen aan bod.
Honing is niet het primaire doel. Het accent bij deze cursus ligt bij de wezenlijke natuur van de bijen en de relatie met de omgeving.
In deze cursus gaan we uit van een specifiek biologisch-dynamische invalshoek.
Lees hier verder