Varroabestrijding Nassenheimer

Nassenheimer Jelle Kampen
Zaterdag 19 augustus gaf Jelle in de bijenstal ‘Het Twiske’ een demonstratie om varroabestrijding met de Nassenheimer-verdamper. Deze verdamper verdampt het mierenzuur geleidelijk, waardoor de mierenzuurdamp een betere constante concentratie in de bijenkast geeft tijdens de behandeling.
Dit komt omdat de Nassenheimer een horizontale verdamper is. De meer bekende Liebdig dispenser is een verticale verdamper. Door de druk in de Liebdig dispenser verdampt het mierenzuur niet constant en soms te snel, zeker met de vaak wisselende temperaturen in Nederland.
Het was een leerzame bijeenkomst die door zes leden van onze vereniging werd bezocht. Jelle bedankt voor deze demonstratie en wat ik de leden mee wil geven: tijdens een lezing of demonstratie van Jelle leer je altijd wat, ook al hou je al jaren bijen!