Lid worden
Lid zijn van onze vereniging geeft je de kans om ervaringen uit te wisselen met collega imkers en om ondersteuning te krijgen als daar behoefte aan is. Daarnaast bezit de vereniging ook faciliteiten die vrij te gebruiken zijn zoals een was smelter en een honingslinger.
Als lid van onze vereniging ben je automatisch ook lid van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging) en ontvang je 6x per jaar het blad ‘Bijenhouden’. NBV behartigt de belangen van de imker en organiseert ook interessante bijeenkomsten en studiedagen.
Via het
contactformulier of via een mail naar de secretaris kan je meer informatie krijgen over het lidmaatschap. De kosten voor het lidmaatschap, inclusief NBV lidmaatschap, bedraagt € 77,50 per jaar.

Om je in te schrijven bij onze vereniging ga je naar de
NBV website en kies je bij ‘lid worden’ voor afdeling Beemster. Als je vragen hebt neem dan contact op met onze secretaris Marianne Eekhof via mailadres: marianne-eekhof@hotmail.nl.

Voor onze leden
Onze vereniging beschikt over een honingslinger, wassmelter, leskist en nog meer lesmateriaal. Wil je hier gebruik van maken, neem dan contact op met onze secretaris Marianne Eekhof. Al onze materialen staan vermeld in een materiaallijst. Op verzoek kunnen onze leden deze digitaal opvragen bij onze secretaris.

Tevens zorgt de vereniging voor het gezamenlijk inkopen van invertsuiker voor het inwinteren en voor het oxaalzuurdruppelen in december. Wij berichten u hierover via de mail. Wilt u de notulen van de jaarvergadering of de nieuwsbrief (opnieuw) ontvangen, mail dan ook met onze secretaris.

Contact en bestuur
De vereniging is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 40625408
Het postadres is:

Secretariaat Bijenteeltvereniging Beemster en omstreken
p/aNekkerweg 37
1461 LC Zuidoostbeemster
Mail:
bijenteelt.beemster@hotmail.com


Een bijenzwerm kunt u hier melden

TERUG