Agenda en uitnodiging van de 92ste jaar vergadering.

Beste Leden

Hierbij de uitnodiging voor de jaarvergadering, gehouden op
vrijdag 5 april 2019.
Locatie:
Clubgebouw van de ijsvereniging
Nic. Cromhoutlaan 5
1462 JL Midden Beemster

Zaal open om 19.30 uur, aanvang vergadering 20.00 uur.
Als bijlage bijgevoegd : de agenda voor jaarvergadering 2019 en de notulen van de jaarvergadering 2018.

Na afloop van de vergadering wordt er een korte presentatie gegeven door Marianne en Arnoud over de cursus “Ambassadeur Biodivesiteit”.

Graag tot ziens op 5 april,

Uw voorzitter,
Raymond Visser.

Agenda:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Notulen jaarvergadering 13 april 2018

3. Mededelingen en ingekomen stukken

3.1. Vereniging heeft een donatie van € 100,00 aan Arista Bee Reseach gedaan.
3.2. Ambassadeurs biodiversiteit, Arnoud Sap en Marianne Eekhof volgen deze cursus.

4. NBV
4.1. “NBV het land in” op 19 september voor Noord Holland
4.2. veel informatie te vinden op de site van de NBV onder de link Mijn NBV

5. Bestuur
Het bestuur bestaat uit 3 leden:
Voorzitter/secretaris: Raymond Visser, aftredend en herkiesbaar
Penningmeester/ secretaris: Marianne Eekhof
Bestuurslid: Lydia Klok

Nieuwe bestuursleden zijn van harte welkom.
Het is geen zware belastende taak, we komen 2x per jaar bij elkaar.
Aanmelden kan bij een van onze bestuursleden.

6. Financiën
6.1. Financieel verslag en toelichting van onze Penningmeester Marianne.
6.2. Verslag van de kascontrolecommissie
6.3. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie

7. Leden
7.1. op 23 augustus 2018 is onze erelid Ab Groot overleden.
7.2. onze vereniging bestaat uit 55 leden.
7.3. jubilarisen, we hebben 1 jubilaris in ons midden.

8. Activiteiten
8.1. kort verslag van 2018
8.2. activiteiten van 2019

• Basiscursus bijenhouden is in januari gestart met dit jaar 4 cursisten.
• Suikerwater bestellen via de vereniging, mail hierover volgt.
• Zondag 28 april: Opendag Twiske
Jelle en Maartje gaan daar staan voor onze vereniging
• Zaterdag 4 mei: de 70ste Beemster Bijenmarkt in de West Beemster.
Voor deze dag zoeken we nog parkeerbegeleiders.
U kan zich opgeven bij Marianne voor de tijden:
8.30 tot 10.30 uur of van 10.30 tot 12.30 uur.
• Donderdag 30 maart Hemelvaartsdag: Opendag Beemster
Onze vereniging presenteert zich op het erf van Marianne.
Afgelopen jaren was zo druk, dat we handen te kort kwamen, dus…..
• Vrijdag 28 juni: de Bijensoos in de tuin van Marianne, uitnodiging volgt.
• 13 en 14 juli: Landelijke Open Imkerijdagen.
Zaterdag 13 juli staat Marianne op de Kinderboerderij te Purmerend
Zondag 14 juli heeft Lydia Klok haar imkerij opengesteld.
• Medio oktober (datum en verdere info volgt)
Niet alleen voor onze nieuwe leden, maar ook voor alle leden
een “workshop” wasverwerking bij Marianne thuis.
Het smelten van oude raat, het zuiveren van was en het persen van je eigen kunstraat.


9. Rondvraag

10. Sluiting


Tot ziens op vrijdag 5 april,
Marianne Eekhof
0637193110
Marianne-eekhof@hotmail.nl
TERUG