Imker cursus


In de Beemster kan je terecht voor twee soorten cursussen:
  • de Basiscursus imkeren, georganiseerd door onze vereniging.
  • de BD-imkercursus (bio dynamisch imkeren).
De basiscursus imkeren
De basiscursus imkeren van onze vereniging wordt verzorgd door bijenteeltleraren Marianne Eekhof en Erica Ernsting volgens de normen van de NBV (Nederlandse Bijenhouders Vereniging).
De cursus wordt gegeven in een kleine groep van vier personen. Zij kiezen bewust voor vier personen zodat er tijdens de les goed overzicht is en iedereen voldoende aandacht krijgt. Tijdens de praktijklessen werk je met z'n tweeën in een bijenvolk zodat je ook alle handelingen zelf uitvoert. De theorielessen worden gegeven aan de hand van een PowerPoint presentatie, die na de les als PDF wordt toegestuurd.

cursus marianne 2

Tijdens de lessen wordt er gebruik gemaakt van de theorieboek en praktijkboek van de NBV.
De basiscursus bestaat uit:
  • Zes theorielessen (in jan, feb en mrt op woensdagavonden van 19.30 tot 21.30 uur)
  • Tien praktijklessen (april t/m aug de meeste op woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur)
  • Een theorie-examen in september
  • De juiste data volgt in oktober, maar is ook afhankelijk van het weer!
  • Zowel de theorie- als de praktijklessen worden gegeven in de Zuidoostbeemster
Tevens ben je tijdens het cursusjaar gratis lid van de NBV en van de afdeling Beemster. Je ontvangt zes keer per jaar het blad ‘Bijenhouden’ thuis in de brievenbus. Tijdens de cursus krijg je, indien gewenst, een bijenvolkje mee naar huis (medio half juli). Je dient zelf voor een kast en een plek te zorgen, maar dit komt tijdens de theorielessen aan de orde. De cursus voor 2024 zit al vol. Voor 2025 zijn de kosten € 275,- inclusief een theorie- en een praktijkboek.

Bijen gaan van nature zwermen, dat is de natuurlijke voortplanting van een bijenvolk. Maar een bijenzwerm geeft in ons overbevolkt Nederland overlast en een bijenvolk kan in Nederland in de natuur niet overleven, zij hebben ‘hulp’ van de imker nodig. Je kan namelijk niet zomaar een volkje in je tuin zetten en deze hun gang laten gaan. Je moet weten hoe een volk zich ontwikkeld om op tijd handelingen te verrichten. Tijdens de lessen wordt zwerm beheersing uitvoerig behandeld. Voor de duidelijkheid: als je bijen wilt gaan houden dan kan je in de maanden april/mei niet langer dan een week op vakantie!

Voor meer informatie kan je een mail sturen naar
marianne-eekhof@hotmail.nl of bekijk haar website www.beemsterhoningzoet.nl.

Cursus Bio dynamisch imkeren:

Hoewel je bij beide cursussen met bijen werkt zijn de cursussen toch wel heel verschillend. Een paar grote verschillen zijn o.a.: BD imker neemt geen honing af en de BD-imker doet minder/niet aan zwerm verhindering (wat overlast veroorzaakt voor de buurt….).
Als je interesse hebt in de BD imkerij dan adviseert men vanuit de NBV (Nederlandse Bijenhouders vereniging) om eerst een reguliere cursus te volgen en na een paar jaar je te verdiepen in de BD imkerij. Dit kunnen wij vanuit onze vereniging beamen.
Heeft u vragen omtrent de cursussen, neem dan contact op met de desbetreffende leraar of met de vereniging.

De cursus voor 2024 start eind maart en eindigt begin september. Verspreid over zes praktijklessen krijg je een indruk over Biodynamisch imkeren.

Voor meer informatie, neem dan contact op met Arnoud Sap, via telefoonnummer 06-15024376.


TERUG